best wysiwyg web page creator software download

Vítejte!

Jsem Lucie a díky všemu, co mne na tomto světě od mého vlastního narození potkalo, jsem teď a tady, na této cestě, vedená srdcem, intuicí a láskou...
Na této cestě je mým posláním i touhou láskyplně podporovat ženy, těhotné, rodičky, čerstvé matky i otce na jejich vlastních cestách vedoucích k pramenům rodičovství tak, aby se mohli s radostí, v klidu a bezpečí ponořit do procesů přeměny a přivést na svět novou bytost a zrodit se jako nová rodina...

Něco málo o mně ...

Narodila jsem se v ostravské porodnici v roce 1982. Dle vyprávění mé maminky jsem na svět přišla pěkně a hladce a já věřím, že již právě díky tomu mám vrozený pozitivní přístup k procesu porodu. Vyrostla ze mne dívka, kterou velmi bavilo číst a poslouchat vyprávění o těhotenství, porodech a miminkách...  
Zkrátka téma těhotenství a porodu mne odmalička velmi fascinovalo a aktivněji se tématu věnuji již déle než 7 let. Začalo to předpřípravou na mé první těhotenství a porod prvního syna (2011).  První porod mne poučil, že plánovat je prospěšné, nicméně, že porod se na vaše konkrétní plány moc neohlíží, a že když jsou podmínky a potřeby pro fyziologický porod naplněny, porodí ženské tělo takovou silou a rychlostí, že to ani porodní asistentka nemusí stihnout...  ;-)
Dále pokračoval můj zájem i přes druhé těhotenství a porod druhého syna (2013), který mne opět utvrdil o důležitosti respektování fyziologických potřeb rodičky.  Takže jsem si celým procesem těhotenství, rození a sžívání se s novou mateřskou rolí prošla dvakrát na vlastní kůži, k tomu přečetla desítky knih, shlédla stovky videí a navštěvovala různé tematické akce a semináře. V obou těhotenstvích a při porodech jsem také využila služeb a podpory duly a spřízněné ženy a považuji to za jeden ze zásadních elementů úspěšného a posilujícího porodního a raně mateřského prožitku.

To vše vedlo k tomu, že jsem si z celého srdce neustále přála, aby se spokojená a posilněná mohla cítit každá žena a měla k tomu dostatečnou podporu a prostor. Bohužel jsem často narážela na opačné zkušenosti žen v okolí a pocítila potřebu působit aktivněji a rozvíjet dané možnosti.  Od konce roku 2015 tedy dobrovolnicky organizuji setkávání podpůrné skupinky pro těhotné a čerstvé maminky v Příbrami  (RC Poupátko) a v návaznosti na to jsem několik žen, resp. rodičů doprovázela i k porodu. Během roku 2016 jsem se vzdělávala na seminářích české organizace APODAC (www.apodac.org) , určených primárně porodním asistentkám.  Koncem roku 2016 jsem zahájila distanční studium modulu "Certifikovaná Dula" u americké organizace BirthArts International (www.birtharts.com).      
V lednu 2018 jsem úspěšně zakončila masérský kurz v příbramské masérské škole Věry Krásné.

Mou vizí je: podporovat ženy a rodiny ve všech fázích i situacích v těhotenství, poskytovat láskyplnou péči a doprovázet k porodům na příbramsku a okolí, tak aby byly naplněny potřeby a přání žen, dětí a celých rodin.  

Těhotenství ženy, porod a zrod nové rodiny považuji za vysoce intimní a posvátnou záležitost a období, proto k němu přistupuji s pokorou, láskou a respektem.  
Je mi vždy nesmírnou ctí být u zázraku zrození dítěte i přerodu ženy v matku...

Služby duly

Mama wellness

Pravidelná podpůrná skupinka

Ve středy, vždy co 14 dní, od 18h se schází podpůrná skupinka pro těhotné či čerstvé maminky v RC Poupátko.  Relax a sdílení. Témata jsou různá,
Dobrovolné vstupné 70,- na provoz RC.

První setkání a workshop pro ženy po CS

Ve spolupráci s fyzioterapeutkou Mgr. Danielou Machovou, srdečně zvu všechny ženy z příbramska kterých se téma CS nějak týká.
V neděli 12.11. od 9:30 v RC Poupátko.

Příbramský světový týden respektu k porodu

V květnu 2017 se konal již 3. lokální mini festival a ve spolupráci s Markétou Pavláskovou, DiS a Ing. Janou Čechovou plánujeme v květnu 2018 opět! Těšíme se!

Láska k porodu