easy site development

Láska k porodu

Proč jsem zvolila pro svou cestu a filozofii název "láska k porodu"?
Protože to hlavní, co každá žena opravdu nezbytně k porodu a mateřství
potřebuje je LÁSKA! Spoustu lásky, ze všech stran a stále... Láska je z
psychologického hlediska primární lidskou potřebou.
Láska jako opak strachu.
Láska jako bezpodmínečné přijetí.
Láska jako bezpečí a jistota.
Láska jako oxytocin a biochemická reakce.
Láska jako pozitivní energie, která hýbe světem.
Porod je komplexní proces, který svým významem i obsahem přesahuje běžně
redukované vnímání z pohledu biomedicíny a zdravotnictví. Děje, které společně
tvoří unikátní životní zkušenost porodu dítěte (pro ženu i dítě a potažmo celou
rodinu), nejsou pouze fyzické či biologické, ale rovněž emocionální, duševní a
duchovní. Proto tento komplexní proces porodu vyžaduje opravdovou láskyplnost
ze všech stran.
V dnešní uspěchané a individualistické době zaměřené na výkony, rychlost a
instantně měřitelné výsledky často nebývá pro klidnou, trpělivou a nezjišťnou sílu
lásky čas a prostor... Bohužel ne všichni, kdo se u porodu vyskytují mají láskyplný
přístup. Navíc v našem systému péče, který nepodporuje kontinuální individuální
péči, příjde běžně žena a její dítě v perinatálním období do styku s desítkami
anonymních pečujících osob, což možnost láskyplného přístupu silně ovlivňuje.
Proto je mým posláním podporovat, vytvářet a ochraňovat láskyplné prostředí a
vztahy pro ženu a její dítě i blízké v celém křehkém perinatálním období.

Toto je tedy podstata, zdroj a moudrost mé cesty - LÁSKA k porodu.