simple drag and drop site generator software

Císařský řez jako duchovní rituál.

(Napsáno na základě inspirace knihou Spiritual Pregnancy autorů gyn-porodníků a manželů Shawn A. Tassone a Kathryn M. Landherr.)

Příchod a zrození dítěte, nové fyzické a spirituální bytosti, do tohoto světa je vždy zázrakem, bez ohledu na to zda se to stane přirozenou cestou nebo operačním zákrokem.
Císařský řez byl, je a bude součástí reality porodního světa. Nebudu se příliš zabývat tím, zda je současná a stoupající míra užití císařského řezu ku prospěchu všem zůčastněným a jaký je dopad tohoto faktoru z dlouhodobého hlediska na indivuduální i celospolečenské úrovni. (Tomu, jenž toto téma zajímá, mohu vřele doporučit knihu Císařský řez, autor Michel Odent, chirurg a porodník).
Cílem je pohlédnut na císařský řez z duchovního hlediska a přiblížit možnosti vnímání této porodnické operace v jiném světle než je běžné.
Medicína a spiritualita jsou historicky silně provázané přístupy, ač se to v dnešní moderní době a v naší převážně ateistické společnosti moc nezdá, a tak i císařský řez jako léčebný postup je svým způsbem posvátný rituál. Jako mocný rituál je na jedné straně císařský řez silně oslavován a propagován a na druhé straně silně obáván a haněn. Z pohledu těhotné ženy může být na jedné straně vnímán jako spásný a na druhé straně jako devastující. Ať už je vnímání jakékoliv, tento rituál obsahuje ve své podstatě silný potenciál proměny pro každou ženu, která jím projde.
Operační sál je možno vnímat jako nejniternější jeskyni, která stojí na hrdinské cestě ženy k mateřství. Je to svým způsobem svatyně, kde se stane zázrak zrození dítěte z ženina těla, kam má příležitost vstoupit jen některá. Svět většiny operačních sálů je zahalen do bílé, modré nebo zelené barvy a všechny tyto barvy mají i jisté podobné duchovní významy. Na operačním sále je středem dění operační stůl jako posvátný oltář. Samotný řez je posvátná rána, porušení těla, přinášející nový život a z mytického hlediska se operační rána stává branou k potenciální proměně a růstu osobnosti. Toto potvrzují i mnohé ženy, které po prvotních negativních a obviňujících reakcích na svůj prožitek císařského řezu, postupně shledaly tuto záležitost jako silně transformační a jako příležitost k duchovnímu růstu.
Dozvíte-li se informaci, že je absolutně nezbytné provést císařský řez, ať už v průběhu těhotenství nebo v průběhu porodu, je dobré se informovaně otevřít realitě a přijmout její výzvy.
Stane-li se to v průběhu těhotenství je zde ohromná výhoda času a prostoru na individuální přípravu na materiální, organizační i duchovní úrovni. Můžete mít svá přání a celý proces pojmout velmi vědomě a duchovně, včetně posvátného půstu a očisty před samotným rituálem. Je zde čas a prostor na opečování se a zklidnění pomocí hudby, četby, malby, masáže, tance, rituálu rozloučení s těhotenstvím... ženy, které svůj císařský porod takto prožily, popisují větší klid a sílu nejen pro samotný zákrok, ale také pro následnou péči o dětátko.
Dojde-li k rozhodnutí o nutnosti provedení císařského řezu v průběhu porodu, může žena jistě také těžit ze své přípravy na rituál porodu normální cestou, neboť ten je primárně naprosto silným transformačním rituálem odehrávajícím se přímo ve svatyni ženského těla a vědomí. K dobré a vědomé přípravě na porod patří i důkladné a vědomé uchopení informací ohledně případného císařského řezu, včetně promyšlených přání a preferencí pro tuto situaci. Není překvapující, že nejobtížněji a nejdéle se se setkáním s realitou akutního císařského řezu vyrovnávají ženy, jenž na tuto eventualitu v rámci své přípravy nepomyslely nebo se jí dostatečně nevěnovaly. Samozřejmě je zde nutné dát prostor i těm ženám, které nejsou ani po čase smířeny proto, že jim byl císařský řez indikován ve sporných situacích a ony císařský řez jako posvátný rituál vnímat nemohly, nebo jejich porod doprovázely jiné složité okolnosti.
Porod je na hrdinské cestě ženy k mateřství fyzicky i emočně nejnáročnější fází ať už probíhá jakoukoliv cestou. Mít možnost vnímat i případný nutný císařský řez jako spirituální rituál, jako nejzašší prožitek oběti na cestě k dítěti, může přinést potřebný klid a smíření do ženské duše.
Chcete-li se vědomě připravit a prožít vlastní hrdinskou cestu, transformační sílu porodu, porod jako rituál na mnoha úrovních a sebevědomé mateřství můžete udělat několik následujících věcí:
• číst knihy s podobnou tematikou
• vyhledat a sdružovat kolem sebe lidi, kteří vás podpoří a inspirují
• pěstovat schopnost zastavit se, naslouchat sobě a vyhledávat příležitosti k vnímání propojeností v životě
• meditovat, používat vizualizace a pracovat s vlastním dechem
• identifikovat vnitřní zdroje odvahy a síly
• psát si deník, zaznamenávat myšlenky a pocity
• a jistě další mnohé vám příjemné a přínosné činnosti

Z celého srdce vám přeji jedinečné a posilující prožití transformačního procesu porodu.
S láskou, Lucie